Odmevi z Delavnic za odrasle 2009

Branka Ožek:

Neskončna zahvala je v mojem srcu. Hvala Ti za tvojo potrpežljivost, ljubezen in vztrajnost. Hvala Ti, ker mi daješ vedeti, da sem vredna Tvoje ljubezni. Ljubljeni Oče, pomagaj mi, da ostanem na poti, ki mi jo priporočaš. Stoj mi ob strani in me varuj, da ponovno ne padem.