Pričevanja voditeljev

Nabrali smo tudi nekaj pričevanj naših voditeljev:

V nekem trenutku sem začutila potrebo, da pri sebi nekaj spremenim, da bom boljša, strpnejša. Dolgo sem premišljevala, iskala, prebirala različno literaturo, želela sem nekaj, kar bi me osrečilo, notranje napolnilo. Bilo je mnogo ponudb, toda vse za visoko ceno. Vprašala sem se, kaj naj naredim, da bi bilo moje življenje manj stresno, da me ne bi neprestano skrbelo za denar, za zdravje, družino, za prihodnost. V tistem času iskanja sem dobila povabilo na Delavnice molitve in življenja in takoj sem začutila, da je prav v molitvi moč in edini pravi način življenja, ki ga želim živeti. Z navdušenjem sem obiskovala Delavnice, saj sem bila ob vsakem srečanju bliže Božji milosti, ki osvobaja. Naučila sem se različnih molitvenih načinov ter vsakodnevne duhovne drže, s katero se trudim živeti preko celega dne.

voditeljica Fani, Maribor 2012

Pretresljivo je gledati dvaindevetdesetletno ženo, ki z veliko vnemo išče vrstico v Sv. pismu in se veseli Božjega nagovora. Pa mladega moža, ki zatrjuje: »Prav to je tisto, kar sem že dolgo iskal.« Mladeniča, ki se veseli: »Veste, vidim, da vsak, ki gre na pot Delavnic, najde nekaj zase, tudi jaz sem se v tem našel.« Močno čutiva s težko invalidko, ki v Božji besedi odkriva smisel svojega trpljenja. Pred očmi imava celo vrsto udeležencev izpred petih, sedmih let, ki so spremenili svojo življenjsko pot in nadaljujejo povezanost s Sv. pismom. Z novim upanjem in veseljem hitijo življenjskim izzivom naproti, saj vidijo svojo moč v izročanju v Božje roke. Mnogo več molijo in se vključujejo v delo župnije. Hvaležna sva Bogu, da smeva biti skromno orodje v Njegovih rokah.

voditelja Stanka in Konrad, Cerknica 2012

Vodenje DMŽ za mlade mi je bilo zares v izziv. Dnevi pred delavnico so potekali v konkretnih pripravah na srečanje, venomer  pa sem udeležence nosila v svojem srcu, v molitvah in prošnji Bogu, da bi bile moje besede prave, take kot jih Jezus želi. Mlade imam zares rada in jim iz srca želim, da bi šli po poti z Jezusom in spoznali, kako zelo so brezpogojno ljubljeni … 

voditeljica Magda o DMŽ za mlade

Že prva izpeljava DMŽ za mladostnike v Sloveniji je zelo dobro uspela. Mladi imajo na srečanjih dovolj časa, da lahko povedo svoje mnenje in tako drug drugemu pomagajo odkrivati lastnosti in svoje vrednote. Naučili so se najti odlomek iz Svetega pisma, ga prebrati in ob njem meditirati  ter povedati stavek, ki je bil posamezniku najbolj všeč. Zelo dobro so sprejeli sprostitvene vaje, ki smo jih vedno opravili pred izpeljavo molitvenih načinov. Od molitvenih načinov so jim bili najbolj všeč: pojemo z Jezusom, pismo Očetu, molitev gledanja, v harmoniji z naravo. Mladostniki dobijo na vsakem srečanju delovni list, kjer so napotki, kako preživeti teden v duhu vsebine srečanja. Vsak dan si vzamejo 15 minut časa za molitev, v katerem razmišljajo ob odlomku ter prakticirajo molitveni način. Prejmejo tudi molitvenik Stopinje, kjer je 30 molitev, razlage molitvenih načinov in napotki za meditacijo in življenje Božje besede. Menim, da je DMŽ za mladostnike zelo dobra dopolnitev priprave na prejem zakramenta svete birme, mladinskega verouka v župniji oz. za zaključene skupine v okviru raznih združenj.

voditeljica Zvonka o DMŽ za mladostnike

Kot voditeljici, mami, babici mi je zelo blizu razmišljanje br. Larrañaga, ki se je zavedal, da je med otroštvom in mladostništvom nevarna vrzel – najstništvo. Za otroke od 3 do 6 let je poskrbljeno, saj jim preko Montessori katehez, Svetopisemskih uric na zabaven način posredujemo verski nauk. Pri verouku se v naslednjih letih učijo verskih resnic … Program Evangeliziranje otrok pa nadgrajuje tisto prvo ljubezen otrok do jaslic, Jezusovega krsta, Sv. treh kraljev, spoznavanje Jezusovega trpljenja in jih uvaja v svet, ki ga objema ljubezen Očeta, ki vsakega izmed nas ljubi na tisoče načinov. Otrokom želim tudi sama posredovati Božjo ljubezen in jih naučiti povezati se z Jezusom, da se mu bodo znali odpreti, videti znamenja, jih povezati s svetopisemskimi odlomki in se vsak dan pogovoriti z njim o lepih doživetjih, se za te zahvaljevati, pa tudi o manj lepih trenutkih, o strahovih in mu te znati izročiti in ga v molitvi prositi za pomoč. Predvsem pa se zavedati, da je Jezus prisoten med nami, v meni, v njih do konca sveta.  

voditeljica Karmen o evangeliziranju otrok