Za mladostnike

Udeleženci: mladostniki od 13 do 19 let 

Trajanje: 10 srečanj (enkrat tedensko po 1 uro in 30 minut)

Jezus nam je vzornik. Ko mu sledimo in se srečujemo z njim, mu postajamo vedno bolj podobni … 

Želimo, da si mladostniki v svoja srca vtisnejo Jezusove ideale, sanje, prepričanja, občutja, misli, vrednote …, da postanejo Jezusovi prijatelji.

Želimo jim pokazati, kako po Jezusovem vzoru v svojem vsakdanu in delu dati vse od sebe. Česar pa ne morejo spremeniti, izročijo v Očetove roke, da bodo ostali mirni tudi v situacijah, ki zanje v življenju ne bodo prijazne.

Želimo, da bi znali živeti z drugimi v različnosti in raznolikosti. Le tako bodo srečni in bodo lahko osrečevali druge.