Krogi molitve in življenja

Gre za majhne skupine vernikov, ki jih sestavljajo nekdanji udeleženci Delavnic, ki so sočutno in ljubeče odprti bolnim, osamljenim, zapuščenim, umirajočim, tistih, ki jih nihče ne sprejema … Prinašajo jim prisotnost in bližino, tolažbo in veselje, so kot samarijani v slogu sv. Frančiška Asiškega ali sv. Terezije iz Kalkute. Te majhne, ​​ tihe skupine vstopajo v življenja skoraj neopazno, osvetljujejo um, zacelijo rane, poživijo veliko množico človeštva

Odločilni trenutek Krogov molitve in življenja je cenacolo, v katerem se člani srečujejo za dve uri do dve uri in pol, v katerih je temeljna stvar molitev in tesno bratstvo. S to hrano vsak v svojih razpoložljivih časih razvije svojo samarijansko dimenzijo. Krogi molitve in življenja so kot kresovi sredi noči.