Splošno o nas

Kaj so Delavnice molitve in življenja?

Delavnice molitve in življenja so nova oblika evangelizacije, za katero je značilno, da udeleženci v manjših skupinah spoznavajo Boga, Njegovo ljubezen do človeka, moč odpuščanja in posledično novo življenje v svobodi srca. Je zelo živa in goji izrazito pozitiven pogled na življenje. Navdušeno in zavzeto predstavlja Jezusa, s posebno izostrenim posluhom za potrebe današnje družbe in za vse, kar danes ljudje resnično potrebujejo.

Gradi na ljubezni, sočutju, usmiljenju in vsem tistem, kar je le-ta sposobna udejanjiti, zato so Delavnice molitve in življenja pravi odgovor na potrebe današnjega sveta, kar potrjujejo tudi  pričevanja, ki jih najdete na tej spletni strani.

Značilnosti

Značilnosti delavnic so naslednje:

  • Uvajanje v molitev: Delavnice niso stalne skupine znotraj Cerkve, ampak nudijo samo omejeno in skromno pomoč pri uvajanju v krščansko molitev.
  • Časovna omejenost: imajo omejeno število srečanj. Delavnice ne puščajo za seboj nobenih stalnih skupin, ampak nudijo samo omejeno in skromno pomoč pri uvajanju v krščansko molitev in življenje.
  • Odprtost: k sodelovanju so povabljeni vsi: tisti, ki so Cerkvi blizu (npr. kateheti, pastoralni delavci, člani cerkvenih skupin …), in tisti, ki so oddaljeni od nje; tisti, ki ne morejo prejemati zakramentov, kristjani različnih smeri; tisti, ki molitev že nekaj časa prakticirajo, in tisti, ki želijo šele stopiti na pot molitve.

Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo.

Mt 13,44

Organiziranost

Delavnice vodi voditelj, čigar naloga je, da zvesto udejanja duha in vsebino služenja preko Priročnika DMŽ. Delavnice lahko potekajo po župnijah, po domovih in v drugih okoljih. So popolnoma brezplačne.
Voditelje povezuje lokalna koordinacija, ki spodbuja, pomaga, organizira in spremlja potek Delavnic. Lokalne koordinacije se povezujejo z narodno, consko (povezuje več držav) in mednarodno koordinacijo.

V Sloveniji

Začetki DMŽ v Sloveniji segajo v leto 1994, za kar je zaslužen kapucin br. Štefan Kožuh. Danes delujejo v vseh slovenskih škofijah. Ponujamo le skromno pomoč škofom pri njihovem poslanstvu evangelizacije.