Poslanstvo

1. Božja beseda. V Delavnicah se učimo brati Sveto pismo, ga uporabljati v vsakodnevnem življenju. Gre pa predvsem za dragoceno pomoč, kako vstopiti v osebni odnos z Bogom, ki nas ljubi. Gre za dvosmerno pot: spuščajoča, ko Bog nam govori; vzpenjajoča, ko mi  govorimo z Bogom. Božja beseda je duša, dih in hrana Delavnic. 

2. Kristocentričnost. – V Delavnicah je Kristus začetek, središče in cilj. Vrednote, ki vejejo iz evangelijev, so naše vrednote: milina, potrpežljivost, ponižnost in stanovitnost; zrelost in umirjenost; da bi ljubili, kot je ljubil Jezus, da bi bili usmiljeni kot Jezus, potrpežljivi kot Jezus, ne v skrbi za sebe, ampak skrbni do drugih z nenehnim spraševanjem: Kaj bi na mojem mestu storil Jezus?

3. Apostolsko življenje. – Vsaka izkušnja se odraža v življenju, tudi izkušnja Boga. v DMŽ postajamo Jezusovi prijatelji, Jezusovi apostoli. Delavnice so gojišče apostolskih poklicev, ki s svojo prisotnostjo, vedenjem, besedo in delom zasajajo Božje kraljestvo. Delavnice so orodje oživljanja predvsem krajevne Cerkve. 

4. Laiško služenje. – Laiki predstavljajo večino Voditeljev. Tisti torej, ki nosijo vso odgovornost vodstva in organizacije DMŽ, so laiki, ki imajo redne in prisrčne stike s škofi in župniki.

5. Milost in umetnost. – Molitev je poleg milosti tudi umetnost. Kot vsaka umetnost je molitev vezana na načrtno, metodično in postopno redno priučitev, zato imajo Delavnice jasne cilje, vsebino in veliko discipline. Molitev ni razumsko premišljevanje, ampak pomeni dvigniti pozornost in čutenja ter se povezati v prisrčno sozvočje z Njim. Molitvena dejavnost je postopna in se prilagaja osebi. 

6. Praktičnost. – Molitev ni intelektualna dejavnost, temveč vitalna dejavnost in stvari življenja se naučimo tako, da jih živimo, tako da jih izvajamo. Prav zaradi tega praktičnega značaja govorimo o delavnici, ker se tako kot v vsaki delavnici učimo z delom. Tudi v našem primeru je tako, saj se moliti naučimo tako, da molimo.

7. Ozdravljenje. – Je Delavnica osvobajanja in zdravljenja. Preko izročitve v Božje roke prihajamo do globokega miru. Skozi sporočila in molitvene načine se postopoma osvobodimo žalosti, zacelimo rane, premagamo komplekse in strahove, obnovimo smisel življenja in veselje do življenja.

8. Spremenjenje. – Gre za preobrazbo v luči Božje besede. V prepletanju premišljevanj, molitve, evangeljskih sporočil in analize lastnega življenja je udeleženec Delavnic usmerjen v spremenjenje svojega življenja po zelo enostavni poti, tam, kjer živi.

S spraševanjem “Kaj bi na mojem mestu storil Jezus?” se udeleženec, skoraj ne da bi se tega zavedal, napoti v preobrazbo srca. Iz spreobrnjenega srca darovi harmonije, spokojnosti in miru sevajo v družino in iz družine v družbo. Kdor preobrazi srce, preobrazi svet

9. Služenje ubogim. – Ubogi so tisti, v katerih se razodeva Bog. Jezus se je zavzel za obrobne, zavržene in za grešne ljudi. Delavnice želijo delati isto, tj. širiti evangeljske vrednote.