10. oddaja

Človek pozna samo to, kar živi. V starih časih so govorili: Bog je ogenj. Jaz pa ti pravim: Bog je ljubezen. Jezus je rekel: »Prišel sem, da prinesem nebeški čas.« Oče je sklenil, da pošlje svojega edinega in nadvse ljubljenega Sina, ne da bi svet pogubil, ampak, da bi ga rešil. Od tega trenutka dalje ni nič več zasluženo, vse je prejeto. To je nebeški čas: je čas zastonjskosti, je čas ljubezni.

Nove Delavnice molitve in življenja – september 2021

Voditelji DMŽ smo poslani, da preko Delavnic molitve in življenja za odrasle, mlade, mladostnike in otroke ter Tečaja za zakonce vodimo udeležence v osebni odnos z Bogom in med seboj, kar pomeni bolj srečno življenje.

Narodna skupščina

Vsebine redne mednarodne skupščine 2020 smo narodne in lokalne ekipe doživljali tudi na virtualni narodni skupščini, ki je potekala v […]

9. oddaja

Jezus sam je imel globoko izkušnjo srečanja z Očetom. Odprl se je Očetu in Oče se je odprl njemu. Gledala sta se s pogledom ljubezni in drug drugemu videla v dno duše; in ta pogled je bil kakor jezero z globoko in bistro vodo, v kateri sta se izgubila v objemu, v katerem je bilo vse lastno in vse skupno, vse sta sprejemala in vse dajala, in vse je bila ena sama komunikacija v neizrekljivi tišini.

8. oddaja

Jezus nas vabi k molitvi na skrivnem – se pravi v srcu. Uporabili bomo isto besedo, ki jo je uporabil Jezus: ČASTITI. Sveto pismo pravi: Gospod je tako edinstven, tako neprimerljiv, tako vzvišen in čudovit, da mu je vredno posvetiti vso pozornost, vse moči, vse navdušenje, zaradi njega samega, v njem samem, njemu samemu – ne da bi nam to kakorkoli koristilo, nam bilo kakorkoli v prid, vse z enim samim namenom: naj bo on sam po sebi, zaradi njega samega, samo on, ves on blagoslovljen na veke.