Currently browsing author

M. P.

Nove DMŽ

Nove DMŽ

DMŽ v letu 2019 Vrhpolje pri Vipavi, uvodno srečanje v torek, 08.01. 2019 po večerni sv. maši v župnijskih prostorih; inf. 040 494 569, 051 311 …

“Evangeliziranje otrok”

“Evangeliziranje otrok”

Srečanja “Evangeliziranje otrok” za otroke 6. razreda so se v župniji Vuhred pričela v ponedeljek, 17. 9. 2018, ob 15:05. Voditeljici: Sonja …

Nove DMŽ

DMŽ v letu 2018   Črniče, uvodno srečanje v sredo, 29.08. 2018 ob 20:30 uri v župnijskih prostorih; inf. 040 494 569, 051 311 718 Sečovlje, uvodno …

PSALMI ZA ŽIVLJENJE

Iz VII. poglavja: Gospodovo usmiljenje Teološke smeri Važne teološke smeri se v Svetem pismu, tako v Stari kot Novi zavezi, prepletajo v …